Editia 3176, luni, 12.03.2018
3.682 anunturi online
Utilizator:
Parola:
Am uitat parola 
ziarul raid apare cu editii tiparite, independente, in judetele Prahova, Dambovita si Galati
Vanzari apartamente 2 camere
199 anunturi
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

161.  Meşteşugăresc, cf 1, SU. 47 mp, reabilitat termic, cadastru, intabulare, certificat energetic, accept credit - 31.500 EU uşor neg. Tel. 0729-157863, 0771-359504.    [Editia: 3175; 3 aparitii]

162.  Ultracentral, et. 1/3, preţ neg. Tel. 0726-270201    [Editia: 3175; 6 aparitii]

163.  Spitalul Judeţean-Aleea Brumărelelor, et. 1/4, îmbunătăţiri, nemobilat, 38.000 EU neg. Tel. 0728-310778.    [Editia: 3175; 3 aparitii]

164.  Ultracentral-Str. Vlad Ţepeş, cf. 1, dec., et. 2, SU, 51 mp, balcon sufragerie+bucătărie, CT, calorifere oţel, geam baie, boxă, uscătorie, vedere faţă, bloc 1974, 47.000 EU neg. Tel. 0742-427139.    [Editia: 3175; 3 aparitii]

165.  Democraţiei, dec., et. 1/4, SU 47 mp, gresie, faianţă, geamuri termopan, parchet, calorifere noi, uşi MDF noi, uşă metal, modernizat 2017, bl. 1986, 47.500 EU-nemob, 49.000 EU-mob. Tel. 0746-110054.    [Editia: 3175; 3 aparitii]

166.  Vis-a-vis Halele Centrale, et 3/4, preţ neg. Tel. 0744-335898.    [Editia: 3175; 3 aparitii]

167.  M Bravu, et 2/2, beci, uşă metalică, cadastru, intabulare, preţ neg. Tel. 0726-529139.    [Editia: 3173; 24 aparitii]

168.  Aleea Strejnic, p/4, beci, balcon închis, geamuri termopan, parchet nou, mobilat, izolat. Tel. 0244-583055.    [Editia: 3172; 6 aparitii]

169.  Ultracentral-Hale, et., / renovat, mobilat, 37.000 EU. Tel. 0763-749629.    [Editia: 3171; 9 aparitii]

170.  Str. Cosminele, et. 4/4, gresie, faianţă, geamuri termopan, parchet, aer condiţionat, mobilat, preţ neg. Tel. 0738-318483.    [Editia: 3169; 8 aparitii]

171.  Mihai Bravu, cf. 1A, et. 4/4, separaţie de gaze, geamuri termopan, uşă metalică. Tel. 0762-669405.    [Editia: 3167; 15 aparitii]

172.  Malu Roşu, parter, SU 41 mp, 31.700 EU. Tel. 0720-052009.    [Editia: 3167; 12 aparitii]

173.  Cina, cf 1 dec., et 4/4, bl. 1980, balcon 7 m, liber, zonă liniştită - 37.000 eu. Tel. 0723-658618.    [Editia: 3166; 27 aparitii]

174.  Ultracentral, cf 1, semidec., et 3/4, multiple îmbunătăţiri, mobilat şi utilat, bloc fără risc seismic - 40.000 EU. Tel. 0721-195827.    [Editia: 3166; 24 aparitii]

175.  Ultracentral, cf 1, dec, et 2/4, termopan, boxă, curte interioară, parcare - 47.500 EU neg. Tel. 0721-195827.    [Editia: 3166; 24 aparitii]

176.  Urgent! M Roşu - Ofelia, cf 2, et 4, îmbunătăţiri - 27.500 EU. Tel. 0722-842091, 0724-859089.    [Editia: 3165; 15 aparitii]

177.  Str. Crişan, cf 1, dec., SU. 54 mp, et 4/4, izolat, rulouri geam, termopan inclusiv balcon - 45.000 EU neg. Tel. 0770-245283.    [Editia: 3164; 15 aparitii]

178.  IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU-STR. CRIŞAN, CF. 1A, DEC., ET. 2/4, CENTRALĂ TERMICĂ, PROPRIETAR COLOANĂ DE GAZE, MOBILAT, IZOLAT INTERIOR ŞI EXTERIOR, 57.000 EU NEG. TEL. 0729-957175.    [Editia: 3162; 48 aparitii]

179.  Str. Cibinului, cf 1, semidec., et 3/4, foarte spaţios, multiple îmbunătăţiri noi de calitate - 44.000 EU, accept credit. Tel. 0721-771128.    [Editia: 3160; 30 aparitii]

180.  Nord - Brumărelelor, cf 3, et 2/4, SU. 33 mp, gresie, faianţă - 23.000 EU, exclus agenţie. Tel. 0744-499057.    [Editia: 3160; 17 aparitii]

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Anunturi